होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

आप अपने दोस्तों के लिए मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक पढ़ें।

Oct 08, 2018

CAc nguyên liệu chính là polytetrafluoroethylene tấm PTFE, PTFE là một loại nhựa và có một sức đề kháng ăn mòn, chịu mài mòn, đặc tính nhiệt độ cao। मैं अपने दोस्तों के लिए मुफ्त डाउनलोड कर सकता हूं, मुफ्त में डाउनलोड करें, मुफ्त डाउनलोड करें, मुफ्त डाउनलोड करें, मुफ्त में डाउनलोड करें, मुफ्त डाउनलोड करें, मुफ्त में डाउनलोड करें, मुफ्त डाउनलोड करें, मुफ्त में डाउनलोड करें, और अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। ngành công nghiệp khác। DJE टोपी đến nguyên एवज यद्यपि với ऑडियो chất सह để được niem फोंग kín एमआईटी để Tranh sự पीएचए ट्रोन của không khí कर quá Trinh ऑक्सी होआ, Thuc एक AM थाम nhập được ngăn चान được बताने वाली đổi để Giam độ BAM दिन्ह bụi và tăng मैक। Các phương pháp niêm phong thông thường là bôi nhọ, tẩy lông, và niêm phong cơ khí, các phương pháp hàn kín khác nhau phù hợp cho các dịp khác nhau। Tàu có thể thường thích có nút cao su, nút chai kín, vv, để chặt chẽ con dấu cũng có thể thêm một pad giải thích hoặc dấu keo, có con dấu, con dấu dầu và những thứ tương tự, vì đã ghi, khe con dấu, có thể được sử dụng hoặc lây lan đối đầu पुट्टी, पुटी,

Asphalt nguyên niêm phong, vì hải cẩu ống có thể được sử dụng với nguyên liệu hoặc nguyên liệu lỏng; तो với niêm phong của bộ phận chuyển động, việc sử dụng các khối hoặc dấu trang bìa।

CFT tấm PTFE và các con dấu của tòa nhà cầu thang được đặc trưng bởi việc sử dụng Teflon। Được sử dụng trong một loạt các nhiệt độ cao và thấp cũng như phương tiện truyền thông tích cực hoặc chống mài mòn।