होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Syy, miksi PTFE-kalvoa पर vaikea sitoa

Aug 28, 2018

Polytetrafluorieteenikalvoa पर vaikea sitoa, sillä सेन fysikaalisten ominaisuuksien analysoinnilla पर lähinnä seuraavat syyt: मताला pintaenergia, kiteisyys, hyvä kemiallinen stabiilisuus, polytetrafluorieteenin erittäin symmetrinen rakenne, polytetrafluorietyleeni Liukoisuusparametri एसपी-arvo पर hyvin pieni । Pieni pintaenergia, kriittinen pintajännitys पर yleensä Pieni । PTFE: n etenevän kosketuskulman ollessa ११८ astetta, irtoava kosketuskulma पर ९१ astetta, kosketuskulma पर १०४ astetta, suurin kaikista materiaaleista ja kosketuskulma पर suurempi ja kostuvuus on pienempi, Toisin sanoen kostuvuus पर huono, liima ेि kyllikään kostea teflonikalvoa, joten ेि ole hyvä tartunta Teflonin kiteyttävyyteen, kemiallinen stabiilisuus पर hyvä ja polytetrafluorieteeni laajenee ja liuottaa kaikki spesifisen kiderumpolymeroinnin. Vaikeaa päällystää कोवळा polymeerimolekyyliketjun pintaa Teflon-kalvon pinnalle. कुन sidokset ovat interjouutuneet ja sotkeutuneet, adheesiota ेि voida muodostaa.