होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Płyta teflonowa मज़ाक rodzajem materiału

Oct 25, 2017

Płyta politetrafluoroetylenowa मज़ाक nowym rodzajem materiału odpornego न ścieranie, एक odporność न ścieranie मज़ाक spowodowana wzrostem ciężaru cząsteczkowego politetrafluoroetylenu, w wyniku reakcji polimeryzacji, monomeru etylenu w szeregu wspólnego procesu, tworzenia długiego Polimeru łańcucha, trudno मज़ाक złamać आजतक, że odporność न ścieranie materiału मत postępu, życie zostało również przedłużone.

निे tylko सैम produkt PTFE मा tę właściwość, एक nawet इणने produkty z blachy mają też wiele dobrych चेच, gładki wygląd, współczynnik tarcia मज़ाक mały, łatwy मत przyklejenia मत przedmiotu, uszczelnienie odporności न korozję, kwas मैं zasady Korupcja निे मज़ाक łatwe starych dumnych इणने cechy są न całym używaniu ważnych powodów.