होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Mikä पर polyimidikopolymeeri?

Aug 29, 2017

Polyimidien kopolymeerit ovat satunnaisia kopolymeerejä, vuorottelevia kopolymeereja ja lohkokopolymeerejä. Jos polymeeri on syntetisoitu a-a-ja b-b-monomeereistä, kopolymeroitu polyimidi viittaa kahden ताई useamman dianhydridin seokseen yhden ताई useamman diamiinin kanssa. तै polymeeri, झोका saadaan polykondensaatiolla kahdella तै useammalla diamiinilla yhden तै useamman dianhydridin kanssa । Makromolekyyliketjun komponenttien jakautuminen पर häiriintynyt ja satunnaiskopolymeeri. Jos makromolekyyliketjun komponentit पर tiukasti järjestetty vaihtelevan kopolymeerin järjestyksessä । Suurin ओसा tähän mennessä raportoiduista kopolyimideistä kuuluu entiseen luokkaan, ja jälkimmäisistä on vähemmän esimerkkejä. Polymeerin rakenteita makromolekyyliketjussa jakautuneiden segmenttien muodossa पर myös lohkokopolymeeri । Satunnaiset kopolymeerit noudattavat yleisen kopolymeerin ominaisuuksia, eikä synteesiä परेन erityistä ।