होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Màng polytetrafluoroethylene được đúc bằng nhựa PTFE thành dạng thô

Jan 23, 2018

polytetrafluoroethylene माँग, thường được biết đến như là Vừa nhựa, được làm bằng nhựa polytetrafluorethylene Đức thành một Mieng bằng cách biến màng phim không định Hướng, माँग không định Hướng bằng cách làm màng bằng màng phim Teflon định Hướng và Bán định Hướng Hiếu Suat sản phẩm: Băng teflon có độ bền cao, nhiệt độ cao, cách nhiệt tốt, đặc tính không dính।

Màng PTFE Sử dụng: Băng teflon thích hợp cho các phương tiện truyền tải tụ điện, cách điện cáp đặện biât, cách điện dây, thiết bị điện và cách điện kín niêm phong, nhưng cũng không dính với băng, niêm phong băng, tước và tách Vật liệu nóng