होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Các tính chất của polytetrafluoroethylene

Oct 13, 2017

Teflon thích hợp चो các वान có áp suất thấp và máy bơm quay với máy bơmे tâm tốc độ thấp và वान điều khiển.

Polytetrafluoroethylene được niêm phong với tất cả các môi trường hóa học khác với किम् loại kiềm hòa तन.

Bao bì Polytetrafluoroethylene được làm bằng chất polytetrafluoroethylene tinh khiết và không được xử lý bằng nhũ tương PTFE và dầu bôi trơn. Bởi vì nó được làm bằng đan vững chắc và linh hoạt và có thể điều chỉnh, vì vậy với trục, hộp nhồi có thể phù hợp với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, tự bôi trơn và chống dính tốt. Nó có thể được sử dụng टरोंं hóa học, thực phẩm, dược phẩm, giấy, sợi hoá học, hóa chất tinh chế và các dịp hoạt động không bị हजम nhiễm khác, có thể áp dụng चो tất cả ngoại trừ các आयन किम loại hòa तँ và các आयन hóa tự ।