होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

Ano आंग mga pangunahing punto upang makabisado आंग pagtatayo एनजी PTFE शीट?

Aug 03, 2018

सा proseso एनजी pagtatayo एनजी mga materyales tulad एनजी mga शीट एनजी PTFE, lahat एनजी manggagawa सा konstruksiyon प्र dapat magsuot एनजी mga kaugnay न mga artikulo एनजी proteksyon सा paggawa, गुमावा एनजी isang ligtas न pagtatayo, protektahan आंग kalusugan एनजी trabaho पर, tulad एसए पर panahon एनजी proseso एनजी pagtatayo, आंग lahat एनजी mga tauhan प्र dapat न propesyonal पर dapat sumailalim सा प्री-नौकरी प्रशिक्षण ।

Ano आंग mga pangunahing punto na pinagkadalubhasaan sa pagtatayo एनजी mga PTFE शीट?

Upang maiwasan आंग ibabaw परत मुला सा pagbagsak सा panahon एनजी proseso एनजी konstruksiyon, आंग PTFE शीट प्र dapat न maayos सा ऑरस ओ naayos सा pamamagitan एनजी paggamit एनजी फर्मवेयर पूसा Upang angkla इतो. सा ganitong paraan maaari itong maging mas mahusay. आंग konstruksiyon एनजी pampalamuti न ibabaw, at sa buong proseso एनजी konstruksiyon, आंग lahat एनजी mga tagubilin प्र dapat न ihanda ेयान सा mga tagubilin सा disenyo एनजी produkto. सा ganitong paraan lamang maiiwasan आंग direktang liwanag एनजी araw, at dapat dalhin आंग dalawa सा loob एनजी dalawang ऑरस । आंग takdang गावाें प्र tapos ना.