होम > अन्य भाषाएँ > सामग्री

คณะ กรรมการ Polytetrafluoroethylene ที่ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย

Oct 17, 2017

คณะ กรรมการ Polytetrafluoroethylene กับ ความ ต้านทาน ที่ ดี เยี่ยม ของ การ ทำงาน ของ อุณหภูมิ สูง และ ต่ำ และ ความ สับสน วุ่นวาย ทาง เคมี ฉนวน ไฟฟ้า ที่ ดี ไม่ เหนียว ทน ต่อ สภาพ อากาศ สาร หน่วง ไฟ และ สาร หล่อลื่น ที่ ดี ด้วย ตนเอง สาร เคมี, สิ่ง ทอ ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ ทางการ แพทย์ กล และ อื่น ๆ มี การ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย

ใน พลาสติก เรซิน ฟลูออรีน fluorophene (PTFE) การ บริโภค ที่ ใหญ่ ที่สุด ซึ่ง เป็น ที่ นิยม มาก ที่สุด คือ ชนิด ที่ สำคัญ ใน พลาสติก ฟลูออรีน PTFE มี ความ ต้านทาน ที่ ดี เยี่ยม ต่อ สมรรถนะ ด้าน อุณหภูมิ และ ความ ร้อน สูง และ ความ สับสน วุ่นวาย ทาง เคมี ฉนวน ไฟฟ้า ที่ ดี ไม่ ติด ทน ต่อ สภาพ อากาศ ความ ต้านทาน เปลว ไฟ และ การ หล่อลื่น ด้วย ตนเอง ที่ ดี "ราชา พลาสติก" วัสดุ ที่ ถูก พัฒนา ขึ้น ครั้ง แรก เพื่อ การ ป้องกัน ประ เ ศ และ ความ ต้องการ ด้าน เทคโนโลยี ที่ ทันสมัย ​​จาก นั้น ค่อยๆ ขยาย ไป สู่ การ ใช้ พลเรือน การ ใช้ งาน ที่ เกี่ยวข้อง กับ หลาย ด้าน ของ การ บิน และ อวกาศ และ พลเรือน ขณะ นี้ ใน การ ประยุกต์ ใช้ งาน ได้ กลาย เป็น วัสดุ ที่ ขาด ไม่ ได้